China Zhengzhou HongSai Steel Tank Technology Co., Limited
주소 : 제605호, 1단지, 빌딩 B7 (JiongWeng E-Commerce Industrial Park, Zhengzhou, Henan, 중국)
근무 시간 : 9:00-18:00(북경 시간)
고객 관리자
Lisa Li
우리와 연락하기
담당자 : Lisa Li
남은 문자(20/3000)